ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ І ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Загальні положення

Управління даними https://release.ua/ (далі — «мобільний додаток») здійснюється «Release Education», код ЄДРПОУ 3353213242

,ФОП, яка зареєстрована та діє відповідно до вимог законодавства України (далі — «Компанія»).

Компанія з великою повагою відноситься до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку осіб, які відвідали мобільний додаток, а також тих, хто користується сервісами, що надаються мобільним додатком; у зв’язку з чим Компанія прагне захищати конфіденційність персональних даних (відомостей або сукупності відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована), тим самим створивши та забезпечивши максимально комфортні умови використання сервісів мобільного додатку для кожного користувача.

Ця Політика конфіденційності та захисту персональних даних (далі — «Політика») встановлює порядок здійснення Компанією обробки персональних даних, види персональних даних, що збираються, цілі використання таких персональних даних, взаємодія Компанії з третіми особами, заходи безпеки для захисту персональних даних, умови доступу до персональних даних даних, а також контактну інформацію для користувача щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних та поводження з будь-якими питаннями, які можуть виникнути у Вас щодо практики захисту персональних даних.

 

Збір та використання персональних даних

Власником та розпорядником персональними даними користувачів мобільного додатка є «Release Education».

Під час використання користувачем сервісів Мобільного додатка Компанією здійснюється обробка даних користувача, а саме: — даних, які надає користувач як при заповненні реєстраційних форм, так і в процесі користування сервісами; – ір-адреси; — Налаштування та налаштування інтернет-браузерів (User-agent).

Компанія збирає лише ті персональні дані (наприклад, Ваше ім’я та прізвище, логін та пароль доступу, адресу електронної пошти, номер контактного телефону, дата народження, стать тощо), які свідомо та добровільно надані Вами як суб’єктом персональних даних з метою використання сервісів Мобільного додатка, що відповідно до вимог законодавства є згодою суб’єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої у цій Політиці метою їх обробки.

Під час відвідування мобільної програми фіксуються всі входи до системи. Інші відомості щодо трафіку користувача не обробляються та не зберігаються.

Звертаємо Вашу увагу: Компанія обмежується збиранням мінімального обсягу інформації, необхідного виключно для виконання запиту суб’єкта персональних даних. У будь-якому випадку, коли запитується необов’язкова інформація, користувач буде про це повідомлений в момент збору такої інформації.

Компанія не збирає будь-яку інформацію, щодо опрацювання якої законодавством встановлено певні вимоги, як то інформацію про расове чи етнічне походження, про політичні, релігійні чи світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання у скоєнні злочину чи засудження до кримінального. покарання, а також дані щодо здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних (згідно зі статтею 7 Закону України «Про захист персональних даних»).

Компанія збирає дані про статистику відвідування Мобільного додатку. Відомості можуть містити інформацію про з’єднання, трафік, браузер користувача, а також про дату, час, тривалість роботи в Інтернеті та знаходження в Мобільному додатку.

Обробка персональних даних

Обробка та зберігання даних персональних даних здійснюється в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сервісів Мобільного додатка. Надані персональні дані обробляються і можуть зберігатися в базі персональних даних або в окремій таблиці бази даних мобільного додатка.

Місце зберігання та обробки персональних даних знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська 3/5.

Цілі використання персональних даних

Ваші персональні дані використовуються з метою забезпечення надання Інтернет-сервісів Мобільного додатка, обміну інформацією / новинами, відносин у сфері реклами та комунікації відповідно до виконання законів України, в тому числі, але не виключно: «Про захист персональних даних», «Про ратифікації Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних», «Про інформацію», «Про рекламу», «Про телекомунікації» , «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», а також відповідно до Правил використання Мобільного додатка та інших актів, що регулюють діяльність Компанії.

 

Термін зберігання персональних даних

Персональні дані зберігаються протягом терміну трохи більше, ніж це необхідно з метою їх обробки.

Після того, як суб’єкт персональних даних перестає бути користувачем мобільного додатка, його персональні дані також автоматично видаляються.

Безпека неповнолітніх

Мобільний додаток не призначений для неповнолітніх користувачів. Компанія дуже серйозно ставиться до питань безпеки, особливо щодо осіб, які не досягли повноліття, у зв’язку з чим, зі свого боку, Компанія звертається до батьків з проханням пояснити своїм дітям питання безпеки в Інтернеті, їхню конкретну мету та необхідність використання тих чи інших сервісів. мобільний додаток.

Взаємодія Компанії з третіми особами щодо персональних даних

Компанія не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб’єкта персональних даних або інших випадках, викладених у цій Політиці. Компанія розуміє, що особиста інформація є цінністю та невід’ємним змістом, у тому числі, особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, і тому вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації користувачів, яка добровільно та усвідомлено передається останніми Компанії.

У мобільному додатку можуть бути посилання на інші веб-сторінки (виключно в інформаційних цілях). При переході за посиланням на інші веб-сторінки дія цієї Політики на них поширюватися не буде. У зв’язку з чим Компанія рекомендує ознайомитися з політикою у сфері конфіденційності та персональних даних кожної веб-сторінки перед тим, як передавати персональні дані, за якими Ви можете бути ідентифіковані.

 

Конфиденциальность активности субъекта персональных данных в Мобильном приложении

Сведения об активности (трафик) в Мобильном приложении пользователей, которые проходят через сеть, или электронную почту пользователя защищены в соответствии с законодательством. То есть, Компания никоим образом или способом не нарушает тайну «активности» пользователя при использовании последним сервисов Мобильного приложения.

Захист персональних даних

Компанія використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни чи знищення. Однак, незважаючи на всі зусилля, Компанія не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають за межами регулювання Компанії.

Компанія забезпечує застосування всіх відповідних зобов’язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних та організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованому або незаконному розголошенню або обробленні такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.

Компанія надає доступ до інформації та персональних даних лише уповноваженим співробітникам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації та даних відповідно до вимог Компанії.

Поширення персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи допускається у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) на користь національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Умови доступу до персональних даних

Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди користувача, наданого власнику персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

Користувач має право на отримання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, за умови вказівки прізвища, імені та по батькові, місця проживання (місця перебування) та реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит, крім випадків, встановлених законом .

Доступ користувача до даних про себе здійснюється безкоштовно.

Відстрочення доступу користувача до персональних даних не допускається.

Відстрочення доступу до персональних даних третіх осіб допускається, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. У цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, неспроможна перевищувати сорока п’яти календарних днів.

Повідомлення про відстрочку доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження такого рішення.

Рішення про відстрочку або відмову у доступі до персональних даних може бути оскаржене до Уповноваженого органу Верховної Ради України з прав людини або через суд.

Права суб’єкта персональних даних

Компанія доводить до Вашої інформації інформацію про Ваші права як суб’єкта персональних даних, які врегульовані Законом України «Про захист персональних даних», а саме:

знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника або розпорядника персональних даних або надати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим їм особам, крім випадків, встановлених законом;
отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані;
доступ до своїх персональних даних;
отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
пред’являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
пред’являти мотивовану вимогу щодо зміни чи знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними;
на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням або несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, які є недостовірними або ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
звертатися зі скаргами на опрацювання своїх персональних даних до Уповноваженого органу Верховної Ради України з прав людини або до суду;
застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства щодо захисту персональних даних;
вносити застереження щодо обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
відкликати згоду на обробку персональних даних;
знати механізм автоматичного оброблення персональних даних;
на захист від автоматизованого рішення, яке має правові наслідки.

Для оновлення, отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних, відкликання згоди на обробку персональних даних, що Вами надано Компанії згідно з цією Політикою, або у разі наявності будь-яких зауважень, побажань чи претензій щодо Ваших персональних даних, які обробляються Компанією, будь ласка, звертайтесь до Компанії: електронною поштою на bessarabka@release-complex.com.ua або напишіть листа на адресу: 01024Україна, м.Київ, вул.Круглоуніверситетська 3\5.

Зміна Політики

До цієї Політики періодично та без попереднього повідомлення користувача про це можуть вноситись зміни та доповнення, у тому числі, за зміни вимог законодавства.

У разі внесення суттєвих змін до цієї Політики Компанією буде розміщено повідомлення в мобільному додатку та вказано термін набрання чинності цими змінами. Якщо протягом зазначеного терміну Ви не відмовитеся від їх прийняття у письмовій формі, це означатиме, що Ви погоджуєтесь із відповідними змінами Політики.

Просимо час від часу переглядати Політику для того, щоб знати будь-які зміни або доповнення.